Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:30

Przyjmowanie dzieci do żłobka

zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.

8:30 - 8:45

Przygotowanie do śniadania, śniadanie
czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

9:00 - 9:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć
9:30 - 10:00 Zabawy edukacyjno-rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka.
zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
zabawy plastyczne,
zabawy z elementami muzykoterapii,
zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 zabawy parateatralne.
10:00 - 10:15

Drugie śniadanie

Czynności higieniczne i  pielęgnacyjne

   

10:15 - 11:00

 Zajęcia tematyczne, zabawy na placu zabaw, zabawy w Sali

11:00 - 11:15

Przygotowanie do obiadu
czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

11:15 - 11:45

Obiad

wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami

11:45 - 14:00

Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

czynności higieniczne po obiedzie

   

14:00 - 14:20

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne
trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

14:20 - 14:45

Podwieczorek

   

14:45 - 17:00

 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu

Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci:
zabawy rytmiczne, ruchowe, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy konstrukcyjne,
zabawy w kącikach zainteresowań,

czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

 

 

 

                   Kącik Rodzica | Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Przewiń do góry