Najważniejszym celem funkcjonowania żłobka jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego naszym podopiecznym. Tworzymy w nim warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Aby osiągnąć zamierzony cel organizujemy prace żłobka w następujący sposób:

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka;
 • Poprzez odpowiednie wyposażenie oraz wykwalifikowaną kadrę zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom oraz tworzymy interpersonalne więzi i wzajemne zaufanie;
 • Każdemu dziecku zapewniamy komfortowe warunki bytowe, zbliżone do domowych, życzliwą i miłą atmosferę, sprzyjającą wychowaniu dziecka
 • Integrujemy się z innymi placówkami edukacyjnymi - szczególnie z przedszkolem oraz środowiskiem lokalnym
 • Wspieramy rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem
   i możliwościami
 • Ciągle podnosimy kwalifikacje kadry opiekuńczej, pedagogicznej jak i pracowników administracyjnych i obsługi
 • Kierujemy się powszechnie przyjętymi zasadami oraz normami społecznymi i moralnymi.

 

Praca z dziećmi w naszym żłobku skupia się wokół następujących dziedzin:

 1. nauce mowy, sygnalizowania potrzeb,
 2. kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie,
 3. rozbudzania zainteresowań
 4. współpracy z rodzicami,
 5. nauce przez aktywne działanie,
 6. głębokiego poszanowanie osobowości dziecka,
 7. stymulowania całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 8. pomagania dzieciom w rozumieniu przyrody,
 9. kształtowania umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i higienicznych,
 10. wdrażania dzieci do utrzymywania porządku, dbania o bezpieczeństwo

ABSOLWENT ŻŁOBKA BĘDZIE:

 1. posiadał umiejętności, wiedzę, sprawność oraz postawę, dzięki którym będzie mógł sprostać wymaganiom stawianym w przedszkolu,
 2.  będzie otwarty na kontakty z innymi ludźmi, twórczy i wrażliwy wobec otaczającego świata,
 3. będzie akceptował samego siebie oraz będzie tolerancyjny wobec innych,
 4.  będzie samodzielny, pracowity i kulturalny,
 5.  będzie radosny, wrażliwy i koleżeński,
 6. będzie świadomym członkiem społeczeństwa, kochał swoją rodzinę oraz małą ojczyznę.

     Łososina - portal gminny

 

Przewiń do góry