PDFREGULAMIN udzielania przez publiczny żłobek w jemielncy zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy pzp.pdf (195,72KB)

2024

W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego polegającego na:

1. Zakup i dostawę artykułów biurowych- DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych.docx (189,77KB)

2. Zakup i dostawę środków czystości-DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości.docx (186,10KB)
 

DOCXKlauzula Informacyjna.docx (29,00KB)
 

 

 

Udostępniamy formularze ofert, wzór umowy, formularz asortymentowo cenowy.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w prowadzonym postępowaniu proszę o wypełnienie formularza i przekazanie do przedszkola w formie pisemnej lub drogą elektroniczna w terminie do dnia 12.01.2024r.

 

Przewiń do góry